bhp-pulsar.pl

Szkolenie BHP dla pracodawców

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników musi spełniać szereg obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy to tylko jedne z przepisów obowiązujących pracodawców oraz pracowników.

Do jednego z obowiązków pracodawcy należy zapbhp-pulsar.pl .

Widok do druku:

bhp-pulsar.pl