adwokaci katowice

Jaki jest podział nauk prawnych

Prawo jest na tyle szeroką dziedziną wiedzy, że w jego ramach można wyróżnić wiele specjalistycznych nauk prawnych.
Najczęściej wymienia się trzy podstawowe gałęzie nauk prawnych, którymi są kolejno dogmatyka prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historycznoprawne.

Dogmatyka prawa to najbardziej podstawowa gałąź nauk prawnych, zwana takżeadwokaci katowice .

Widok do druku:

adwokaci katowice