kancelaria adwokacka gdańsk

Rodzaje organów adwokatury

Można wyróżnić kilka organów adwokatury na szczeblu centralnym.
Warto jednak się dowiedzieć, czym adwokatura w ogóle jest.

Według definicji adwokatura to nic innego, jak ogół adwokatów oraz aplikantów adwokackich.

W związku z tym istnieją następujące organy adwokatury: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzeckancelaria adwokacka gdańsk .